Back to Japan

japan

2018 kan wel eens het jaar van Japan gaan worden. Dit land is al zo’n dertig jaar uit de gratie bij Europese beleggers. Een sterk vergrijsde bevolking, nagenoeg geen economische groei en een negatieve rente droegen ertoe bij dat het Japan-tijdperk voor beleggers definitief ten einde bleek. Waar liggen in 2018 de kansen?

Beurscrash van 1987

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw tikte de Nikkei 225-index bijna 40.000 punten aan. Bijna, want de beurscrash van 1987 strooide roet in het eten. Het land was op dat moment een van de leidende economische machten van de 80-er jaren. De Japanners maakten de beste elektronica en stonden garant voor uitmuntende kwaliteit in combinatie met een hoge strak georganiseerde productie. Japanse banken leenden wereldwijd mega-bedragen uit. Japanse ondernemingen kochten wereldwijd allerlei belangen op. Daarmee verkreeg het Japanse zakenleven sterke tentakels in de economieën van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa.

Japan-scenario

Na de crash bleef in Japan een door-en-door-verrot bankensysteem over. Een extreme hefboomwerking van uitstaande financiële producten en leningen veranderde het land in de Japanse ijstijd. Wij noemen dit het ‘Japan-scenario’.
Uiteindelijk zakte de Nikkei-index van bijna 40.000 punten naar een magere stand van net boven de 7.000 punten. Het land waar de verruimingspolitiek ‘Abenomics’ lijkt te zijn uitgevonden en waar negatieve rente langere tijd standaard is, is nu nog wel het centrum waar elektronicaonderdelen in elkaar gezet worden tot producten. Ook deze positie lijkt het land te verliezen. Producten worden inmiddels over de hele wereld gemaakt.

Centrale rol Azië

Maar de veerkracht van het bedrijfsleven is sterk. Momenteel noteert de Nikkei 225-Index 23.714 punten. De stijging van de aandelenmarkten is ook het gevolg van een goedkope Japanse Yen (munteenheid). Een aantal zaken lijkt nu ook definitief te veranderen.
De Japanse industrie profiteert van de wereldwijde economische bedrijvigheid. Daarbij mag worden opgemerkt dat Japan binnen de grote Aziatische markt een centrale rol heeft. Een hoog opgeleide bevolking in combinatie met de aanwezigheid van goedkoop kapitaal biedt een stevige basis voor de rol. De toegenomen economische bedrijvigheid zorgt ervoor dat sinds lange tijd bedrijfswinsten van het Japanse zakenleven aan het stijgen zijn. En niet zo’n klein beetje ook. Hogere omzet, marges en winst.

Daarbij komt de verbetering deze keer mede voort uit iets dat een aantal decennia is achtergebleven. We hebben het hier over de stijging van de binnenlandse vraag naar producten en diensten. Jonge arbeiders betreden de arbeidsmarkten. Sinds lange tijd lijkt her en der krapte te ontstaan waar het gaat om vraag en aanbod van arbeid. Ook het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt neemt eindelijk toe. Naast druk op looninflatie zorgt dit voor een verbreding van de bestedingsbereidheid van de Japanse consument.

Verruiming en belastingpolitiek

Een andere boost komt voort uit het gegeven dat de overheid en de Centrale banken beleggingen in aandelen goed gezind zijn. De ‘Abenomics’ begint haar vruchten af te werpen. Zoals het er nu naar uitziet blijft de verruimende geldpolitiek gehandhaafd. Zolang de inflatie niet naar de 2% tendeert zal hier weinig tot geen echte actie worden ondernomen. Ook de huidige regering lijkt te verschuiven naar een zachtere belastingpolitiek. Belastingverlaging is voordelig voor bedrijven en consumenten.

Hoe te profiteren?

De gedachte is daarom om vooral te kijken naar Japanse bedrijven die profiteren van deze boost aan binnenlandse bestedingen. Over het algemeen zijn de Japanse aandelen weer aantrekkelijker voor waardebeleggers. De waarderingen in termen van koers-winstverhoudingen (beleggers betalen gemiddeld 14 x de winst) zijn in internationaal opzicht zeker aantrekkelijk geworden.

Inhaalslag

Daarbij lijkt Japan ook weer op de kaart van buitenlandse beleggers te komen. Op lange termijn kennen Japanse aandelen een aantrekkelijk theoretisch rendement. Dit draagt ertoe bij dat veel beleggers hun strategische assetallocatie nog eens zullen gaan heroverwegen.