Beleggers zoeken naar ‘value’

eieren

Het beleggersjaar 2019 is voortvarend van start gegaan. Is dit het rendement waar we het mee moeten doen? Welke sectoren zijn interessant in 2019? Welke aandelen moet je als belegger hebben en waarom?

Oorzaken daling

Meerdere beurzen  hebben aan het einde van 2018 meer dan 20% van hun waarde verloren. Beleggers hadden net iets te veel om op te kauwen. Zo schrok men van het rentebeleid van de Federal Reserve. De Italiaanse begrotingscrisis beangstigde Europese obligatiemarkten. Daarnaast werd de dreiging van een harde brexit actueel. Tevens drukt de handelsoorlog tussen Donald Trump en China op het economisch sentiment en de shut down van een deel van het Amerikaanse overheidsapparaat werkte ook niet mee. Als klap op de vuurpijl was er de reeks aan heftige volksopstanden in Frankrijk. De ‘gele hesjes’ zetten daar het politieke beleid onder druk en leggen een deel van de economie letterlijk plat. 

Veel van de hierboven genoemde zaken zijn nog niet opgelost. Inmiddels is duidelijk dat dit de wereldwijde economische groei voor 2019 en verder behoorlijk zal temperen. Er is nog sprake van groei, maar we doen duidelijk een stap terug. Internationale beleggers hebben aan het einde van vorig jaar duidelijk aangegeven wat ze daarvan vinden. Nu het cijferseizoen op gang is gekomen, wordt duidelijk dat de bedrijfscijfers over de brede linie niet zo slecht zijn als vooraf verwacht. Tezamen met een sterk dalende kapitaalmarktrente zien we daarom stijgende koersen op de borden.

Ook in 2019 zal de politiek veel invloed gaan hebben op het beleggingsklimaat. Brexit, een Amerikaans-Chinese handelsdeal, economische hervormingen in Europa en mogelijke infrastructurele inspanningen in de VS kunnen een wereld van verschil maken op diverse economische projecties. In de eerste drie maanden van 2019 moeten veel van dit soort ontwikkelingen duidelijk gaan worden.

Met een redelijke slag om de arm voorzien wij uiteindelijk een beperkte terugval in economische groei die uiteindelijk voldoende is voor een beleggingsklimaat waarbij druk van inflatie en rente logischerwijs ook beperkt zal blijven.

Dit houdt in dat we rust zullen gaan vinden binnen een klimaat van gematigde economische groei (wereld 2019 3,1%). Voor de VS geldt aan de ene kant meer ruimte voor groei als gevolg van de belastingmaatregelen. Aan de andere kant is er de angst dat de ophanden zijnde importtarieven betaald moeten gaan worden door de Amerikanen zelf. Deze vorm van inflatie kan variëren van 600 tot 1100 Amerikaanse Dollar per Amerikaans burger. Wanneer Trump zijn plannen doorvoert, dan zullen prijzen van veel producten simpelweg stijgen. Dit heeft ook tot gevolg dat de economische groei zal verzwakken. Het merendeel van analisten verwacht een economische groei in de VS van 2,3% in 2019 en 2,0% in 2020.

Eurozone voorbij momentum

Verder is opvallend dat de hoeveelheid analisten hun prognose voor de eurozone in 2019 naar beneden bijstellen. Zo is de verwachting van economische groei in 2019 afgezwakt van 2,1% naar 1,6% voor de eurozone. In alle vier de grote economieën is het tempo van economische activiteiten afgenomen ten opzichte van eerdere verwachtingen. Vooral de dreiging van de brexit, ongeregeldheden in Frankrijk en de begrotingsperikelen in Italië maken duidelijk dat deze zwakke economieën nog minder gaan bijdragen aan het groeiprofiel van de gehele eurozone.

Laatste fase groeicyclus?

De conjunctuurcyclus lijkt daarmee in de laatste fase van positieve economische conjunctuur te zijn aangekomen. Dit vraagt traditiegetrouw om een andere benadering van beleggingscategorieën en sectoren. Waren de afgelopen jaren vooral speelveld van bedrijven die een hoog groeiprofiel genoten. De komende jaren zal naar verwachting het accent verschuiven naar waarde. ‘Groei’ kan nog steeds worden beloond door de markt, maar dan moet het wel groei zijn die nog niet in koersen is verdisconteerd.

Wat is value?

Iedereen heeft het ineens over value. We spreken van ‘value’ of ‘waarde’ wanneer een aandeel vaak net zoveel of meer waard is dan de beurswaarde. Dit kan zijn door externe factoren of door een event. Waardebeleggingen herken je aan de volgende elementen; bedrijven hebben in de regel weinig tot geen schulden, veiligheid en stabiliteit zijn belangrijker. Daarbij moet het verdienmodel solide zijn. Die soliditeit zorgt er wel voor dat er geen exceptionele groei is van omzet en winst. Vrije kasstroom uit operationele activiteiten is veelal belangrijker.

Kansen in olie

Een sector die naar onze mening waarde vertegenwoordigt is de sector Energie. De vraag naar olie stijgt. De productiebeperkingen van de olieproductie vanuit de Opec zijn per 1 januari van kracht geworden en dit houdt in dat de ondernemingswaarde kan stijgen. Lage koersen maken investering aantrekkelijk voor dividendbeleggers. We hanteren een voorkeur voor Royal Dutch Shell, Total SA, Devon Energy en Premier Oil.

Positieve verrassing ING

De reactie van beleggers op de recente cijfers van ING Groep maakte duidelijk dat veel beleggers positief verrast waren. Wij vinden de sector Financiële Waarden vanuit value perspectieven zeker de meest interessante. Banken en verzekeraars zijn niet in trek bij beleggers. De verscherpte regelgeving heeft balansen helpen versterken en de verdienmodellen helpen versoberen. De hoeveelheid slechte leningen is sterk verminderd en een kleine stijging van renteniveaus kan de marge doen exploderen. De banken hebben nog steeds last van een negatieve publieke opinie. Mede daarom is hier sprake van zeer goedkope waarderingen versus een rijke kasstroom. Dit laatste geldt ook zeker voor verzekeraars. We hebben een voorkeur voor Banco Santander, ING, HSBC, Axa en Nationale Nederlanden. Het is zaak om te handelen op fundament en selectief te zijn op de keuze die je als belegger maakt.

China te goedkoop?

Verder is het naar onze mening ook een kwestie van stock picking tussen sectoren en regio’s. Bedrijven die actief zijn in groeisectoren waarbij de politieke onzekerheden uiteindelijk niet drukken op het succes, houden altijd een bijzondere voorkeur. Fundament staat wat dat betreft voorop.
We noemen een aantal kanshebbers in China. Ondernemingen als Ping An, Geely en Tencent zijn in onze optiek fundamenteel sterke spelers. Bedrijven als Panasonic en Samsung zijn goedkoop. Voor sterondernemingen als ArgenX, Galapagos, Genmab en Celyad voorzien we veel positief nieuws uit onderzoeken. Het wordt een spannend jaar voor biotech-beleggers.