Combinatie vermogensgroei en inkomsten ideaal

CI1Q0-GUYAAhgJc

De algemene verwachting dat ook in 2018 de rente laag zal blijven, drijft veel inkomstenbeleggers bijna tot waanzin. Veel bankportefeuilles presteren onder de maat. Obligaties genereren nauwelijks rendement en een kleine stijging van de rente drukt de koers in het rood. Niet voor niets kiezen steeds meer beleggers voor een degelijk dividendrendement. Dit geeft momenteel een optimale combinatie van vermogensgroei en behoud van jaarlijkse inkomsten.

Bijdrage langjarig rendement

Dividendrendement is een belangrijk deel van het totale beleggingsrendement. Onderzoek wijst uit dat de wereldwijde belegger een aanzienlijk deel van het langjarig rendement uit dividend haalt. Vooral de herinvestering van dividend blijkt een goede strategie om uiteindelijk een stabiel rendement te genereren.

Actief management nodig

Daarom is het logisch dat meer beleggers inzetten op aandelen met een bewezen dividendpolitiek. Er zijn zeker andere beleggingsrisico’s bij het beleggen in aandelen. Een kritische houding, veel discipline, kennis van de ondernemingen en actief management zijn daarbij noodzakelijk. Veel institutionele beleggers investeren alleen maar in aandelen waarvan de onderneming een consistente dividendpolitiek hanteert. Bij voorkeur duurzaam. Twee zaken zijn van belang bij de selectie van goede dividendaandelen.

Pay-out ratio belangrijk

De eerste vereiste voor een degelijk dividend is een bedrijfsmodel waarbij vrije kasstroom wordt gegenereerd. Bedrijven met een hoge kasstroom kunnen namelijk een deel van de winst investeren in groei van de onderneming. Groei is uiteindelijk nodig om ook in de toekomst aandeelhouders van dividend te voorzien. De rest mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd noemen we in procenten de pay out ratio. Onderzocht is dat een pay out ratio van 30 tot 50% het meest duurzaam is. Een tip voor dividendbeleggers is om daarom niet te selecteren op de hoogte van het dividend. Nee, kijk zeker ook naar de pay out ratio over meerdere jaren.

Dividend als prioriteit

Een tweede belangrijke vereiste is om ondernemingen in de portefeuille op te nemen waarbij het uitkeren van dividend door de jaren heen een belangrijk beleidsaspect is geweest. In slechte tijden dividend uit blijven keren is voor veel beleggers een zekerheid van belang. De koers kan dalen, de winst kan eens een jaar minder zijn, maar als het dividend bij het bestuur ‘heilig’ blijft, weet je je als belegger altijd ‘verzekerd’ van inkomsten. Daarom doen aandelen waarbij het dividend prioriteit heeft van het management, het ook goed op de beurs.

Banken ook back to dividend

Een kleine uitzondering op bovengenoemd vormen de banken en verzekeraars. De kredietcrisis heeft er flink ingehakt. Veel ‘financials’ waren letterlijk gedwongen om het dividend tijdelijk stop te zetten. Nu de crisis voorbij is en dividend weer met rasse schreden terugkeert, geeft dit nieuwe beleggingskansen.

Selectie met zorg

Veel beleggers kunnen niet langer blijven beleggen in obligatiefondsen. Het rendement is te mager en een kleine stijging van de kapitaalmarktrente drukt de koersen snel in de min. Een mogelijke op handen zijnde stijging van de rente brengt koersrisico’s met zich mee. De WereldTopSelecties hanteert ook een strategie die gericht is op dividendrendement. Bedrijven in de DividendTopSelectie zijn streng geselecteerd op bovenstaande criteria. Ook is het mogelijk om risico’s op koersdaling af te dekken. Bel of mail gerust voor meer informatie.