Einde aan Lehman uitkeringen

Lehman Brothers

Einde aan Lehman uitkeringen

Uw laatste uitkering is aanstaande. De rechtbank in New York heeft een procedure goedgekeurd voor de finale afwikkeling van de Amerikaanse Lehman claim op de Holding in de Verenigde Staten (LBHI). Vóór 14 november dit jaar dienen claimhouders te reageren. Veel gedupeerden denken dat dit de zoveelste opkoper is. Dit is beslist niet het geval.

Na de Nederlandse curator zien ook de Amerikaanse curatoren nog weinig financieel voordeel voor claimhouders om verdere uitkeringen af te wachten. Inmiddels heeft er al 19 maal een uitkeringsronde plaatsgevonden. Nu zetten ze in op de finale kwijting van de schuld die nog uitstaat. De reden voor de opruimactie is logisch. De omvang van de uitkeringen wordt namelijk te klein. Dit weegt naar verwachting niet meer op tegen de toenemende kosten die de distributie van uitkeringen met zich brengt.

 

Wat gaat er precies gebeuren?

Het plan is om een veiling te houden. De curatoren gaan een bod opvragen (bij professionele partijen) op de Amerikaanse claims.

Dat bod moet minimaal gelijk zijn aan de verwachte restwaarde van de claims op dit moment. Die restwaarde is natuurlijk met elke deeluitkering steeds kleiner geworden. Uit de papieren blijkt dat die nu rond de 0,6% van de ‘allowed claim’ ligt. Dit is een percentage van het goedgekeurde en toegewezen claimbedrag. De opbrengst kan ook groter zijn dan de minimale vereiste.

Wat kunt u doen?

U kunt besluiten om niets te doen. Dan vindt er een omwisselactie plaats. Alle verschillende vorderingen (klassen) worden omgezet in één nieuwe vordering voor de claimhouders die niet willen verkopen.

U kunt ook meedoen met de opkoopactie. De claimhouder moet niets. Maar heeft het zin om niet mee te doen en om kleinere bedragen af te wachten? Wij denken van niet.
De uitkeringen worden bovendien steeds opgespaard naar een bedrag van minimaal 500 Amerikaanse dollar voordat dit aan u kan worden uitgekeerd. De waarde die je nu in één keer kunt krijgen zal namelijk minimaal gelijk zijn aan de verwachte opbrengsten. Wachten gaat dus niet meer opleveren. Nogmaals, het is geen opkoper die u benadert. De Amerikaanse rechter heeft Epiq toestemming gegeven om deze actie in gang te zetten.

 

Zelf actie ondernemen

Claimhouders die mee willen doen met de opkoopactie, dienen zelf actie te ondernemen. Dit kan op twee verschillende manieren.

  1. U vult het aan u opgestuurde formulier volledig in, ondertekent dit en via een scan stuurt u een kopie naar LBHIelection@epiqglobal.com. Per post kunt u het adres gebruiken dat op de eerste bladzijde wordt vernoemd.
  2. U kunt online ook goedkeuring verlenen aan de veiling. Via https://dm.epiq11.com/lehman kiest u voor ‘submit your election here’. Via deze link wordt u gevraagd een inlog aan te maken en met het wachtwoord dat u aan heeft gemaakt ontvangt u een link per e-mail (kan ook in uw spam box terechtkomen) waarmee u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina. Volg daar de stappen die nodig zijn met behulp van de gegevens op het formulier dat u heeft ontvangen.

 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u moeite heeft om dit proces te volgen. Hulp nodig?

U kunt ook nog steeds met uw andere vragen terecht bij Bustelberg. Wij verzoeken u vriendelijk om uw vragen per e-mail te sturen naar Bustelberg (info@bustelberg.nl) met daarin het claimnummer en de tenaamstelling. Deze dienstverlening is vrijblijvend. Wij zijn u graag van dienst.