Sector Gezondheidszorg kansrijk

eieren

Voor beleggers in de sector gezondheidszorg heeft het eerste kwartaal van dit jaar een extra koersrendement opgeleverd. Voor ons een reden om eens dieper in te gaan op de wijze waarop Bustelberg tegen deze sector aankijkt en hoe de keuze van aandelen tot stand komt.

Bij Bustelberg zien wij voldoende fundamentele ontwikkelingen om er van uit te gaan dat deze sector ook in de nabije toekomst tot de meest succesvolle sectoren op de beurzen zal behoren.

Begrippen
De begrippen ‘biotech’ en ‘farma’ worden vaak door elkaar gebruikt door beleggers. Bij het eerste begrip zou dan sprake zijn van jonge ondernemingen met hoogwaardige technologie en hoge bedrijfsrisico’s. Bij ‘farma’ wordt dan vaak gedacht aan de gevestigde, grote medicijnproducenten met lagere bedrijfsrisico’s. Dit zijn de grote wereldwijde spelers die zich nagenoeg alleen nog maar bezig houden met de distributie van medicijnen. We noemen Sanofi-Aventis, Johnson & Johnson en Pfizer als voorbeelden die waarschijnlijk iedereen wel kent.

In de praktijk zijn de verschillen veel minder groot en is een dergelijke indeling niet altijd zinvol. De biotech-namen van vroeger zijn inmiddels hard op weg om zelf te behoren tot de groep van grote gevestigde medicijnproducenten. Het is juist deze overgang van kleine jonge ondernemingen naar een grote zelfstandig opererende ‘farma-reus’ die in onze ogen beleggingskansen biedt voor de belegger.

De levenscyclus van een biotech

De afgelopen 25 jaar heeft veel gebracht voor de sector. De enorme technologische vooruitgang zorgt voor een snellere verwerking van databasegegevens, onderzoeksresultaten en andere zaken die vroeger gewoon meer tijd kosten. Daarnaast is de kennis van de werking van ons DNA met sprongen – nee zevenmijlslaarzen – toegenomen. Nog dagelijks worden nieuwe dingen ontdekt die van toepassing kunnen zijn voor de oplossing van en mogelijke genezing van ziekten.

Van idee naar medicijn

Het ontstaan van een biotech-bedrijf begint met een fundamentele wetenschappelijke ontdekking. Dat kan een doorbraak zijn op de kennis van de oorzaken van een ziekte, inzicht in de werking van het DNA. Wat volgt is dan het bijeenbrengen van kapitaal om een onderneming op te starten. In deze fase zijn de kansen op succes klein en de risico’s voor beleggers navenant groot. Het eigenlijke onderzoek naar de toepasbaarheid van de ontdekking moet dan nog gaan beginnen. Pas na veel dure onderzoeken kan worden aangeven of een mogelijke kans van slagen is. Het is niet ongebruikelijk dat deze fase ruim tien jaar in beslag neemt.

Zoektocht naar partner

In de volgende fase van de onderneming wordt naar partners gezocht die de verdere ontwikkelingskosten willen betalen. Er is dan sprake van succesbetalingen en royalty’s zodra de succesvolle ontwikkeling en uiteindelijke introductie van het medicijn plaats vindt. Met het aanhaken van partners komt de ontwikkeling van de medicijnen in een stroomversnelling. Door te testen op gezonde vrijwilligers en patiënten kan eerst de veiligheid en daarna de effectiviteit worden bewezen. In deze fase is voor de belegger nog steeds sprake van een duidelijk risico maar is de kans op hoge resultaten zeker aanwezig. Deze fase kan, afhankelijk van de onderzoeksuccessen, ook enkele jaren in beslag nemen. In sommige gevallen worden onderzoeken uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is dat een mogelijk medicijn tegen een bepaalde ziekte ook voor een ander ziektebeeld kan worden ingezet. Voor beleggers is deze fase een interessante omdat er ook sprake is van kasstroom en stevigheid in de vorm van een grotere onderneming die erbij betrokken is.

In de ‘volwassen’ fase van de onderneming vindt de daadwerkelijke introductie van een product plaats. De onderneming wordt winstgevend en kan met deze winst verder onderzoek naar nieuwe medicijnen bekostigen. Op het moment dat dit vliegwiel gaat draaien kan de onderneming toe treden tot de orde van de gevestigde ‘farmabedrijven’. Tenzij een van de grote farmabedrijven besluit om een bod uit te brengen. Ook dat is een realistisch scenario.

 

De beleggingscyclus bij Bustelberg

Beginfase: prille ontwikkelingen

Onze benadering van de sector gaat uit van deze life-cycle. Veel bedrijven in de startfase worden actief door ons gevolgd. Niet om meteen aan te kopen, maar juist om na te gaan of er een ontwikkeling zichtbaar is die succesvol kan zijn. Fundamentele kennis over de wetenschappelijke achtergrond, regelmatige contacten met de bedrijven en het bezoeken van Healthcare Conferences etc. helpen daar bij.

Tussenfase: aanvullende onderzoeken

Zodra de tussenfase wordt ingezet door het bedrijf komt het aandeel voor aankoop in aanmerking. Het is dan een kwestie van aanvullend onderzoek naar de financiële kant van het bedrijf. In deze fase kiezen wij er voor om veel, relatief kleine, belangen in de portefeuille op te nemen. Het laten doorgroeien van de succesvolle keuzes en het, soms met verlies, afscheid nemen van de achterblijvers. Dat hoort bij beleggen. Tegelijkertijd zorgt dit voor spreiding van risico’s. Dit geldt op het gebied van ziektegebieden, medicaties, maar ook diagnostiek. We stellen als het ware uw persoonlijke beleggingsfonds samen.

Eindfase: kaasschaafmethode

Bij de laatste fase kunnen beleggers dan terugzien op het totaalresultaat van de portefeuille. Sommige keuzes zullen zijn uitgegroeid tot middelgrote ondernemingen waardoor ook het relatieve gewicht in de portefeuille aanzienlijk kan zijn toegenomen.
Gedurende deze ontwikkeling gebruiken wij vaak een kaasschaafmethode om de portefeuille weer van nieuwe namen te voorzien. Dat houdt in de praktijk in dat bij de grote en succesvolle posten in de portefeuille kleine porties verkocht worden om weer nieuwe kleine belangen aan te kunnen kopen. Op deze manier vermijden wij ook een te eenzijdige samenstelling van uw portefeuille.

Daarnaast  wordt de portefeuille weer verjongd. Dit zorgt ervoor dat de kansen toenemen en de specifieke risico’s afnemen. Bij de huidige namen in het universum dat wij volgen, past op dit moment de volgende indeling:

      1. Beginfase

Bustelberg volgt circa vijftien ondernemingen die actief zijn op het gebied van immuuntherapie, oncologie, neuro- degeneratieve aandoeningen, stamcellen en hart- en vaataandoeningen.

      2. Tussenfase

Dit zijn ondernemingen die u tegenkomt of tegen kan gaan komen. We noemen: Ablynx, ArgenX, Celyad, MDX Health, Kiadis en Tigenix.

     3. Volwassen fase

Galapagos, GenMab en Morphosys. Dit zijn de kernbelangen waar wij momenteel veel van verwachten. Er is in alle gevallen sprake van kasstroom, gezonde en brede pijplijnen en een soort van momentum dat is waar te nemen als het gaat om onderzoeksresultaten.

Op verzoek is aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van ‘Research’. Wanneer u echt meer wilt weten, dan kunt u ook contact opnemen met een van ons. We staan u graag te woord!