Ping An trakteert met dividendverdubbeling

IMG_3447 (002)

China Ping An (Ping An) verdubbelde onlangs haar dividend! ’s Werelds grootste verzekeraar kent een marktwaarde van 250 miljard dollar behoort ook met haar vermogensbeheersactiviteiten tot de absolute wereldtop. Wat maakt deze verzekeringsreus zo succesvol? Een korte kennismaking.

De omzet- en winstgroei van respectievelijk 38,2% en 42,8% over 2017 maken duidelijk dat de groei fundamenteel sterk is. In Europa worstelen verzekeraars met de lage rente en verzadigde markten met verouderende verzekeringsnemers. Ping An heeft daar geen last van. Een verdubbeling van het dividend is niet iets wat beleggers dagelijks meemaken. De onderneming vierde haar dertigjarige verjaardag met een cadeautje aan de aandeelhouders.

Verdere groei in het verschiet
Wij gaan overigens wel uit van een verdere bovengemiddelde groei en daarmee een verdere stijging van de toekomstige dividenden. Het resultaat laat dit toe. Ping An heeft een groot deel van haar succes natuurlijk te danken aan de ijzersterke Chinese economische groei. Ook de reusachtige potentie van de Chinese, nog lang niet verzadigde verzekeringsmarkt, spreekt tot de verbeelding.
Daarbij zorgt de groeiende welvaart in China voor een stijgende vraag naar Property en Casualty verzekeringen. De economische realiteit en de politieke uitgangspunten van de Chinese Volkspartij geven duidelijk richting aan de investeringsplannen van het bedrijfsleven. De overheid ziet het opbouwen van particulier pensioenkapitaal daarbij als een lange termijn doel. De bevolking vergrijst in hoog tempo. Dat heeft tot gevolg dat toekomstige generaties niet in staat zullen zijn de lasten van ouderdomspensioenen te blijven voldoen. De huidige generatie zal in versneld tempo zelf geld opzij moeten leggen. Met dit kapitaal zullen dan ook de noodzakelijke investeringen in de economie gefinancierd kunnen worden waardoor de druk op de overheidsfinanciën en banken afneemt.

Slimme oplossing met ‘Good Doctor’
Wat Ping An voor beleggers extra aantrekkelijk maakt is de flexibiliteit waarmee de onderneming nieuwe technieken kan toepassen. De onderneming is in staat om technologische ontwikkelingen slim in te zetten om haar diensten aan de man te brengen. Bij de gezondheidzorg wordt meer en meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Bij Ping An heeft dit vorm gekregen in dochterbedrijf Ping An Good Doctor. Door het naar de beurs brengen van dit healthcare-platform weet Ping An toegevoegde waarde te realiseren voor haar aandeelhouders.

Groei én inkomsten
Bij het groeipad van Ping An past een hogere waardering dan momenteel zichtbaar is in de aandelen. De openstelling van verzekeraars in het Chinese financiële systeem schreeuwt ook om strenge regelgeving. Dit is voor veel westerse beleggers reden om toch eens serieus te overwegen om juist wel positie te nemen in Ping An. Aan het bedrijf zelf ligt het niet. De cijfers over 2017 lieten een groei en resultaat zien die duidelijk boven de verwachting lagen. Ook voor 2018 gaan wij uit van een voortzetting van deze sterke trend, waarbij een verdere verhoging van het dividend tot de mogelijkheden gaat behoren. Door het hoge groeipad en de dividenden is het aandeel geschikt voor zowel de groei- als dividendbelegger.