Rente Verenigde Staten nadert interessant niveau

CI1Q0-GUYAAhgJc

De Amerikaanse kapitaalmarktrente is inmiddels boven de 3% uitgekomen. De economische voorspoed in combinatie met het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed) geeft signalen dat deze rente verder op kan lopen. Veel beleggers vragen of zij in obligaties kunnen beleggen. Pas op voor de valkuilen.

Eindelijk! Inkomstenbeleggers zien weer een rente die tot de verbeelding spreekt. Voor juichen is het nog veel te vroeg, want in Europa lijkt hier nog geen sprake van. De Nederlandse en Duitse 10-jaarsrente schommelt nog tussen de 0,5% en 0,7%. De recente perikelen rond de Italiaanse begroting droegen begin oktober zelfs bij tot een daling van de Europese en Duitse kapitaalmarktrente. Ook Mario Draghi, topman van de Europese Centrale Bank geeft nog niet echt duidelijk aan dat hij zijn beleid op korte termijn gaat aanpassen.

Valutarisico

Dit betekent dat als je wilt beleggen in Amerikaanse obligaties je een hogere rentevergoeding ontvangt, maar dat je wel een additioneel valutarisico loopt. Nu de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro is gestegen, is het daarom raadzaam om het beleggen in Amerikaanse obligaties eerst goed te overdenken.

Gelukkig voorzien we onder normale omstandigheden ook een langzame en beperkte stijging van de meest voor de hand liggende renteniveaus in Europa. Dit is voor de belegger die inkomsten in euro’s wenst broodnodig. Hard zal de stijging echter niet gaan. Daarbij is de rente in absolute zin ook nog extreem laag. Beleggers moeten vooral wachten.

Obligaties ‘nieuwe stijl’

Tot die tijd lijken er dus alleen maar redenen om ver weg te blijven van Vastrentende Waarden. “Waarom?”, zult u zichzelf afvragen. Allereerst zijn de obligaties die u momenteel de hoogste rente verschaffen, extreem risicovol. De laatste maanden zijn er verschillende instanties die weer obligaties hebben uitgegeven. Denk bijvoorbeeld aan NIBC. De aantrekkelijke voorwaarden voor dit soort leningen ‘nieuwe stijl’ zijn echter voorwaardelijk. Een stevige en duidelijke vaste vergoeding die op jaarbasis tot de verbeelding spreekt blijft achterwege. Denk daarnaast ook aan de vele vastgoedobligaties die u worden aangeboden. U zit hier minimaal vijf of zeven jaar vast. Ook daar zitten behoorlijke risico’s in verscholen.

Ten tweede zijn de obligaties op de dagelijks verhandelbare markten duur ten opzichte van de rente die u krijgt. Dit lijkt logisch. De rente is historisch laag en beleggers die een hoge coupon willen blijven zitten waar zij zitten. Het effectief rendement is ook gewoon laag.

Looptijdverlening

Het gevaar is dat wanneer je nu in obligaties moet beleggen, je kiest voor additioneel risico in de vorm van vreemde valuta of een lange looptijd van de obligatie. Het valutarisico dient in onze ogen te worden gecompenseerd met hoge rentevergoedingen. Wie belegt in vastrentende waarden met lange looptijden krijgt tenminste iets meer rente. Maar deze belegger zal geknipt en geschoren worden wanneer de rente verder stijgt. De looptijd zorgt voor ongewenste rentegevoeligheid.

Wat te doen?

Wij zijn van mening dat obligaties onvermijdelijk zijn in een goed gespreide beleggingsportefeuille. Structureel beleggen in obligaties is momenteel niet aan te raden. De combinatie van een lage coupon, dure obligatiekoersen én toenemende inflatie en zicht op een langzame stijging van rente is reden om aan te nemen dat een aantrekkelijk rendement op jaarbasis nog ver te zoeken is. Beleggen in dividendrijke aandelen lijkt daarom voor inkomstenbeleggers nog een van de meest voor de hand liggende alternatieven.