Uitkering Lehman Brothers onder ondergrens

24_lehmanPM_g_k

In april heeft Epiq wederom gelden uitgekeerd aan schuldeisers van het in faillissement verkerende Lehman Brothers Inc. Ook is begin mei de Nederlandse vereffenaar over de brug gekomen met een kleine uitkering. Helaas heeft niet iedereen de uitkering ontvangen. Wat is er aan de hand?

Veel claimhouders hebben bij Bustelberg geïnformeerd over de reden waarom zij geen gelden of cheque mochten ontvangen. Epiq, de administratieve verwerker van alle uitkeringen, heeft aangegeven dat alle uitkeringen onder de 500 Amerikaanse dollar worden opgespaard totdat de som van de uitkeringen boven dit bedrag is gekomen.

Volgens Epiq worden de kosten van de internationale overboeking te hoog wanneer de uitkering kleiner uitvalt. Zoals u weet betaalt u al snel 25 tot 30 Amerikaanse dollar voor de Wire Transfer (overboeking). Het inwisselen van een cheque kan bij uw bank zelfs nog duurder uitvallen.

Houthoff Buruma

De uitkering via Nederland (Houthoff Buruma) heeft wel plaats gevonden. Dit keer bedroeg het percentage 0,43% in Eurovaluta uitgekeerd. Of u in aanmerking bent gekomen voor de uitkeringen, kunt u controleren door te kijken in uw mutatieoverzicht (mei 2018) van de rekening waar de originele effecten zijn genoteerd.

Epiq heeft overigens bevestigd dat wanneer alle administratie in orde is – dit is een geldig belastingformulier W8BEN (E) – u alsnog recht blijft houden op deze uitkeringen. Cheques dienen wel binnen 9 maanden te zijn ingewisseld. Anders vervalt het recht.

‘0-claims’ wachten op rechtszaak

Vorige keer maakten wij melding over de in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven obligaties of notes. Beleggers hierin hebben als gevolg van recente ontwikkeling zicht op een uitkering. Dat is goed nieuws. Inmiddels hebben daarom ook veel banken hun cliënten benaderd om de originele stukken te verkopen. Werd eerst een percentage van de nominale inleg van 7% geboden. Inmiddels zijn de meest recente biedingen al gestegen naar 10%. De rechtszaak vindt overigens op 23 juli van dit jaar plaats. Wij houden dit uiteraard voor u in de gaten.

Hulp nodig?

Veel belanghebbenden hebben recent aangegeven dat zij wederom een nieuw W8BEN(-E) moesten invullen. Dat kan best ingewikkeld zijn. Heeft u daar hulp bij nodig of heeft u andere vragen? Wij helpen u nog altijd graag. Stuurt u in dat geval een e-mail naar Bustelberg (info@bustelberg.nl) met daarin het claimnummer en de tenaamstelling. Deze dienstverlening is vrijblijvend. U kunt ook telefonisch informeren. Voor een bevestiging of met andere vragen kunt u bellen naar 0031(0)76 565 52 62. Wij zijn u graag van dienst.