Lehman, de laatste fase

lehman1

De curatoren van Lehman Brothers Treasury (LBT) bieden gedupeerde beleggers de mogelijkheid op een finale uitkering. Hiermee lijkt een einde te komen aan de afwikkeling van het grootste faillissement in de geschiedenis. Wat kunt u doen?

Ruim tien jaar

Inmiddels is het meer dan tien jaar geleden dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging. De vierde grootste zakenbank van de Verenigde Staten vond haar einde op 15 september 2008. Dit faillissement bleek de grootste in de Amerikaanse geschiedenis: zo’n 600 miljard dollar was plotsklaps verdwenen. Althans, dat dacht men toen.
Inmiddels is duidelijk dat curatoren een hele klus hebben gehad aan het in kaart brengen van de toch aanwezige bezittingen en schulden. In 2011 startte ’s werelds grootste terugbetalingsoperatie ooit. Inmiddels hebben de meeste schuldeisers in Nederland zo’n vijftig procent van hun vordering terug gekregen.

Plan B Nederlandse curator

De Nederlandse curator van Lehman Brothers Treausury (LBT) heeft recent laten weten, over te willen gaan op plan B. Dit plan behelst een verkoop van de restschulden aan een opkopende partij. De reden hierachter is dat de uitkeringen – die ieder half jaar aan LBT worden uitgekeerd – in de praktijk een stuk kleiner gaan worden. Praktisch gezien is het voor de curator handig om de schuldeisers een finaal bod te doen om de resterende vergoeding in één keer uit te betalen.

Grootscheepse omruilactie

De bezitters van effecten (originele beleggingen in een depot) krijgen daarom bericht van de depotbank dat hun belegging omgeruild kan gaan worden voor één nieuwe belegging in Lehman Brothers Treasury (LBT). De waarderingsgrondslag van de originele belegging geeft de houder ervan een bepaalde omruilverhouding. Wij willen benadrukken dat alle bestaande vorderingen tegen een andere verhouding worden omgeruild.

Het is belangrijk dat u weet dat, wanneer u niet ingaat op dit bod, de mogelijkheid bestaat dat uw vordering door de Nederlandse curator wordt verkocht aan de hoogste bieder. De opbrengst van deze verkoop is uw laatste Nederlandse uitkering.

Streep eronder

Op de vraag wat u het beste kunt doen is het lastig antwoorden. Een ding is duidelijk. Wij vinden het verstandig dat de curator aanstuurt op een finale oplossing. De pot van waaruit de uitkeringen worden betaald, lijkt immers eindig.
In dit geval gaan wij ervan uit dat de curator het doel heeft uw belangen te behartigen. Vanuit dat doel zal hij doen wat het beste is voor alle schuldeisers. Vanuit dat oogpunt lijkt het praktisch om uw vordering te laten voor wat het is. Uiteindelijk ontvangt u een laatste uitkering op het moment dat de curator erin slaagt om de restschuld te verkopen aan de hoogste bieder.

Natuurlijk staat het u vrij om in te gaan op het inwisselingsaanbod. De gedachte dat een andere partij nog steeds bereid is om voor uw huidige vordering te betalen is immers de reden geweest om in het verleden niet te verkopen. Dit ligt nu iets genuanceerder omdat de opkoper misschien een voordeel kan halen uit het gegeven dat meerdere minuscule uitkeringen ook hogere distributiekosten teweeg zullen brengen.

De bezitter van de nieuwe vordering heeft recht op eventuele uitkeringen in de toekomst. Wat de percentages of bedragen kunnen zijn, is ons niet bekend.

Lehman Brothers Inc.

Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat claimhouders nog gelden gaan ontvangen. Vanuit Lehman Brothers Inc. (LBI) zijn er nog geen harde signalen dat de uitkeringen ten einde zijn. Er loopt nog een aantal rechtszaken en de uitkeringen gaan ook gewoon door.

Heeft u vragen?

Wij begrijpen dat dit lastig kan zijn om een keuze te maken. Het staat u vrij om vragen te stellen en contact op te nemen met een van de medewerkers van Bustelberg. Met veel plezier hebben wij u in het verleden geïnformeerd. Wij denken graag met u mee. U kunt ons per e-mail bereiken via info@bustelberg.nl en per telefoon zijn wij te bereiken via 0031(0)765655262.