‘De waarde van een idee schuilt in het gebruik ervan.’

Thomas Edison • Uitvinder

Wij geloven sterk in de toegevoegde waarde van degelijk fundamenteel onderzoek en diepgaande kennis. Wij volgen interessante trends in onze maatschappij nauwgezet. Dit zijn de behaalde rendementen na alle gemaakte kosten. Individuele portefeuilles kunnen afwijken van het gemiddelde.

Gemiddeld nettorendement

wdt_ID Profiel/Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1K2024 Gemiddelde
1 Defensief 6,47% 6,71% -4,31% -4.37% 14,66% 4,19% 3,90% 5,53% 4,02% 4,96%
2 Neutraal 7,11% 10,19% -5,44% 22,16% 5,77% 7,11% -7,94% 6,59% 5,58% 5,39%
3 Beperkt offensief 7,43% 10,37% -5,79% 27,02% 3,76% 11,39% -8,30% 8,46% 7,15% 6,52%
4 Offensief 7,36% 11,27% -5,58% 28,94% 2,97% 12,43% -8,99% 10,10% 8,65% 7,23%

Gemiddeld nettorendement
(na aftrek van kosten)

Kosten

De kost gaat voor de baat uit, maar daar zitten wat ons betreft grenzen aan. Je moet tenslotte een eerlijke kans krijgen om je vermogen te laten renderen. Maak een berekening van de kosten en vergelijk deze met die van de grootbank.

Een degelijk rendement begint bij een doordachte inkoop
Bustelberg let op uw vermogen. De duurzame combinatie van een competitief tarief voor onze dienstverlening met het gebruik van klassieke beleggingsinstrumenten draagt bij aan een aantrekkelijke prijs. Zo heeft u ook gerede kans om rendement te maken. Vergelijk hier de kosten met die van grootbanken en andere traditionele aanbieders.

Sorry, de minimale inleg is € 150.000

Gemiddelde banken

Vaste kosten:
Productkosten:
Diverse kosten:

Totale kosten excl. BTW:
BTW 21%
Totale kosten incl. BTW

Basisfee:
Kosten fondsen:
* Overige kosten:

Totale kosten excl. BTW:
BTW 21%
Totale kosten incl. BTW
Bespaar p/j Ook besparen?

* Een uitgebreid overzicht van de te verwachten kosten (Vaste Kosten Model) tref je aan op de “documentenpagina” van deze website.

Toezicht, deskundigheid en
bescherming consument

WereldTopSelectie en Bustelberg Vermogensbeheer beschikken over alle benodigde vergunningen en zijn aangesloten bij onderstaande onafhankelijke toezichtsorganisaties.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dit houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van partijen die actief zijn op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met regelmaat rapporteert Bustelberg aan het AFM in het kader van haar vergunningen.

De Nederlandsche Bank (DNB)
Bustelberg en haar bewindvoerders staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank. DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. DNB (prudentieel toezicht) werkt aan solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Dutch Securities Institute (DSI)
Het DSI heeft als doel om de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening en de dienstverleners te waarborgen. De medewerkers van Bustelberg zijn geregistreerd bij het DSI.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Bustelberg is aangesloten bij het Kifid. Dit is een loket voor de beslechting van klachten tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden, te weten beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie van Financiën, AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de effectenbranche.

Depotbanken

WereldTopSelectie en Bustelberg Vermogensbeheer beschikken over alle benodigde vergunningen en zijn aangesloten bij onderstaande onafhankelijke toezichtsorganisaties.

Luxemburg
De eerste activiteiten van wat nu Groupe Credit Agricole heet begonnen in 1885 in Jura (Frankrijk). Een lokaal initiatief van Louis Mincent zorgde op dat moment voor betere kredietverlening voor boeren in de regio. Nog steeds wordt het de Green Bank of Franse Rabobank genoemd.

BinckBank
De Deense Saxo Bank Group is een nog jonge bank, opgericht in 1992, die inmiddels wereldwijd actief is. Deze bank is in maar liefst 180 landen bekend om haar online platforms.

Nederland
In 1881 richtte Theodoor Gilissen een firma op. Inmiddels is Theodoor Gilissen Bankiers een gerenommeerde private bank die zich volledig heeft gespecialiseerd op het gebied van private banking. In 2005 fuseerde TGB met Effectenbank Stroeve en in 2016 werd de fusie met Insinger de Beaufort bekend gemaakt. De twee banken gaan verder onder de naam InsingerGilissen.