14 juni 2023

Podcast: Hoog rendement met obligaties weer mogelijk? Dat werd tijd!

De belangrijkste onderwerpen van deze aflevering:

In deze stockpod ‘Over beleggen gesproken’ bespreken we het goede resultaat dat behaald kan worden met het beleggen in hoogrentende obligaties. Vooral bij inkomstenbeleggers klinkt een hogere rente als muziek in de oren.

Fred van Deijck, directeur beleggingen bij Bustelberg, en Han van Rhee, senior beleggingsanalist, bespreken de nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan voor inkomstenbeleggers. Beide heren worden geïnterviewd door Peter Cordes. Het onderwerp luidt: we kunnen weer rendement maken met het beleggen in obligaties. Vooral de kortlopende en hoogrentende segmenten zijn momenteel interessant. Waarom? Waarom zou je dan al dat risico nemen in de aandelenmarkten als je 6% kunt verdienen in obligaties?

Bustelberg Podcasts

Verhouding tussen risico en rendement

We gaan beleggen in hoogrentende obligaties. Wat zijn hoogrentende of high yield obligaties? Fred van Deijck legt het uit aan de hand van de rating die de ‘rating agencies’ geven aan bedrijven. De rating van Moody’s kent de hoogste waarde. Triple A is voor veilige landen zoals Nederland en de Verenigde Staten. En grenswaarde Triple B is de grens voor High Yield bedrijfsobligaties.
Wat betekent dat? De rating agencies werken met economische modellen die proberen te voorspellen wat de kans op wanbetaling is. Van de Staat der Nederlanden is die kans ‘0’ en daarom geniet zij de hoogst mogelijke rating, triple A. Uitgevers van obligaties met een hoogste kans op wanbetaling krijgen de rating triple B. Ratings worden continue bijgesteld door die grote economische bureaus.
Fred van Deijck hierover: “Het is een verhouding tussen risico en rendement. Als het risico heel laag is, dan zullen de rentes (als vergoeding voor het risico) op de lening ook laag zijn. Als referentie wordt de Duitse 10-jaars rente gehanteerd. Deze ligt zo tussen de 2,5% en 4%.”

Coupon

Kunnen we het extra risico van obligaties kwantificeren? Han van Rhee legt uit: “Bij obligaties loopt men renterisico. Als de rente stijgt, dan daalt de koers van de obligatie. Daarnaast is er het risico van niet-aflossing door de debiteur. Met een obligatie krijgt u twee dingen: u krijgt uiteindelijk hopelijk uw geld terug en in de tussentijd ontvangt u een vergoeding voor het uitgeleende geld. Dat noemen we in de ‘coupon’.”

De rente is fors gestegen. De waarde van obligaties is fors gedaald. Dat biedt kansen. Op gewone leningen is daarom de rente en de koersopbrengst tot einde looptijd opgelopen. Zeker het segment van hoogrentende (high yield) obligaties is interessant. Het verschil is erg groot geworden. En dat betekent dat voor obligatiebeleggers er rendement valt te behalen.

Brede samenstelling

Je kunt uitrekenen wat dat risico zou kunnen zijn. Ongeveer 2,5% tot 4% van de uitgevers van obligaties zou wel eens in de problemen kunnen komen. “Je weet van tevoren niet welke lening in de problemen komt. Maar daar is ook een oplossing voor. Probeer niet het slimste jongetje van de klas te zijn en koop gewoon een ETF: een product met een hele brede samenstelling. Zo’n ETF bestaat uit 500 tot 700 verschillende obligaties. Gaat er dan eentje onderuit, dan lijd je maar een beperkt verlies.”

Passieve belegging

Wat is een ETF precies? Een ETF is een passieve belegging in een meerdere beleggingselementen van dezelfde soort. We vergelijken een enkele Corporate Bond met de High Yield Corporate Bond ETF, een belegging met 642 leningen. Als je meer rendement wilt halen, dan kan dat met deze ETF. Met de ETF minimaliseer je het risico van één individuele lening (1 corporate bond) naar 642 verschillende leningen en je ontvangt een wezenlijk hoger rendement.

Han is het ermee eens. “Spreiden! Obligaties hebben een asymmetrisch risico. Of ze betalen terug òf ze betalen niet terug. Je weet van tevoren niet welke failliet gaan. Ik maak hierbij echter wel een kanttekening. Er kan alsnog terugbetaald worden. We zagen dat recent bij de SNS-leningen. Het volledige bedrag wordt alsnog terugbetaald.”

Een kleiner risico

Terug naar de vergelijking. Wat is het verschil in het rendement tussen de voorbeelden? De bedrijfsobligatiebelegging (Corporate Bond ETF) heeft een Yield to Maturity (YTM) van 4,31% (dat is het rendement per jaar). De coupon bedraagt 1,86%. Als je de hoogrentende variant verkiest (de High Yield Corporate Bond), dan is de YTM 7,42% en de directe coupon is 4,02%. Een 3% hoger rendement per jaar. Dat is de premie die je krijgt. Het renterisico is bij de high yield-variant vier jaar en bij de bedrijfsobligatieleningen vijf jaar. De hoogrentende variant heeft dus een kleiner risico.

Sentiment van de economie

De prijzen van de high yield obligaties weerspiegelen het sentiment van de economie. Als de economie slechter draait, dan gaan er meer bedrijven failliet. We komen nu juist uit een periode waarin de verwachting heel negatief was. De premie is ook wat hoger doordat de markt de risico’s overschat. Nu blijkt dat bedrijven er goed voor staan en hun balansen op orde hebben. De belegger in high yield maakt een goede kans om rendement te realiseren.

In welke sectoren belegt de Corporate Bond ETF en zitten daar extra risico’s in? “Dat valt mee. Neem de bankensector. Deze ETF belegt maar voor 3,6% in banken. Het risico is daar teruggeschroefd. De grootste post komt niet in de buurt van de 1%. Het zijn ook bedrijven met redelijk voorspelbare winsten”, antwoordt Van Deijck.

Koersontwikkeling is echt oké

Van Rhee vult aan: “We hebben ook naar koersontwikkeling gekeken. De koersen liggen momenteel op niveaus van de crisis in 2008 en de coronaperiode. De koersontwikkeling is echt oké. Je kijkt naar het historisch perspectief. Twee momenten zijn voor een belegger heel belangrijk. De kredietcrisis en Corona. Als we kijken naar koersontwikkeling, dan staan we weer op dat niveau. En er zijn nog meer varianten te vinden. Denk aan de dollarvariant. Daar valt nog meer rendement te halen. De high yield markt in de VS geeft hogere vergoedingen.” Van Deijck vraagt zich hardop af of dit opweegt tegen het rendement in euro.

“We hebben een beter alternatief”, zegt Van Rhee. “We werken met ladderobligaties. Wat is een ladder? Dat is een nette lossing en coupon elk jaar. De ladder heeft een aantal sporten. Elk jaar krijg je een nieuwe coupon en een nieuwe lossing. Dat doen we niet met individuele leningen, daar zijn de risico’s te hoog, maar met mooie mandjes met looptijden van 2024 tot en met 2026.”

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Stel hem gerust.

Wilt u op de hoogte blijven?
Wij delen onze kennis graag! Schrijf u in.