14 maart 2023

Beschermd beleggen met aandelen Shell

Beschermd beleggen met aandelen Shell

Het gaat aandeelhouders Shell financieel gezien voor de wind. De onderneming rapporteerde namelijk prima cijfers over 2022. Een hogere winst, meer aandeleninkoop en een verhoging van het dividend. Je zou bijna vergeten dat de onderneming een staag groeiende publieke weerstand ondervindt. Analisten geven het aandeel een gemiddeld koersdoel van € 33,67 per aandeel. Dit geeft een potentieel rendement van ruim 23%. Beschermd beleggen met aandelen Shell geeft zicht op een rendement van bijna 17% en beperkt risico op koersverlies.

Cijfers degelijk

Shell heeft in het vierde kwartaal van 2022 verrassend sterk gepresteerd met de gashandel. De onderneming presenteerde sterke kasstromen en rapporteerde een nettowinst van maar liefst 9,8 miljard dollar. Over heel 2022 zorgden hogere olie- en gasprijzen voor een recordwinst van 42,4 miljard dollar. De resultaten waren beter dan verwacht. De positieve verrassing kwam niet zozeer uit de zeer degelijke cijfers. Nee, het goede nieuws is dat de afdeling aandeleninkoop is voornemens om nog eens voor 4 miljard aan eigen aandelen in te willen kopen. In 2022 werd al een inkoopprogramma van 6 miljard euro afgerond. Dit betreft zo’n 10% van de uitstaande aandelen. Het inkopen van eigen aandelen verhoogt direct de winst per aandeel. Shell heeft aangegeven focus te houden op het rendement en de aandeelhouder. Zo gaat de onderneming ook het dividend met 15% verhogen. Beleggen in aandelen Shell lijkt aantrekkelijk.

Opinie Bustelberg

Wij geven Shell vooralsnog het voordeel van de twijfel. We gaan uit van de weg van de geleidelijkheid. Een realistische kijk op het duurzaamheidsvraagstuk dwingt ons te kiezen voor een optie waarbij Shell een van de vaandeldragers dient te worden van de verduurzaming van onze energiehuishouding. Bij Shell hebben ze immers de kennis en de middelen om te investeren in een schonere maatschappij. Dit betekent een actief beleid op het aandeel en het behalen van de klimaatdoelstelling die de onderneming zichzelf oplegt. Tegelijkertijd is het beleggen in Shell geen vanzelfsprekendheid meer. Bij Bustelberg Vermogensbeheer zijn wij voortdurend bezig om te af te wegen of er schonere en betere alternatieven zijn, waarbij het realiseren van rendement voor onze cliënten behaald kan worden op een verantwoorde wijze.

Voor beleggers die graag wel in Shell beleggen, hanteren wij nog altijd een marktconform koopadvies op het aandeel. Voor de beleggers die graag een bescherming wensen, kunnen wij het volgende voorstellen.

Waarom beschermd beleggen met aandelen Shell?

Wij gaan ervan uit dat de markt het hogere dividend aantrekkelijk vindt en dat de prestaties van de onderneming op waarde wordt geschat. Tevens zal de inkoop van eigen aandelen een behoorlijke steun geven voor de toekomstige koersvorming.
Tegelijkertijd nemen ook de risico’s voor aandeelhouders toe. Ten eerste levert een duurzamer opererend Shell in de regel minder winst op. Ten tweede neemt het risico op negatieve koersvorming toe als gevolg van uitkomsten van de diverse rechtszaken die tegen de onderneming en het bestuur lopen. De derde reden voor mogelijk koersrisico op de aandelen is de groeiende schare aan trouwe particuliere beleggers en vooral institutionele beleggers die afstand doen van hun aandelen Shell vanwege duurzaamheidseisen die zij als belegger stellen.

Actieve beheersing van risico

We streven naar een actieve beheersing van risico. Dit vraagt de belegger die besluit om de aandelen aan te houden om actieve beheersing van risico’s. Een van de meest voor de hand liggende manieren is beschermd beleggen met aandelen Shell. We geven hier een voorbeeld.

Bezit en risico

U bezit 1.000 aandelen Shell die gekocht zijn voor                                                                                       € 27.395,-
Dit geeft een totale kostprijs van                                                                                                                       € 27.395,-
We kopen 10 putopties Shell december 2025 met uitoefenprijs € 26,-
Dit kost u € 4,06 per serie (x 100):                                                                                                                               € 4.060,-

Deze putopties geven u het recht om tot en met de expiratie in december 2025 uw 1.000 aandelen Shell te verkopen voor € 26,- per aandeel. Dit overweegt u alleen wanneer de koers op dat moment beduidend lager staat dan € 26,-. Met de opties onder de aandelen beperkt u uw risico op een belegging in aandelen tot 6,38%. Dat is niet verkeerd.
Let op: we kunnen de optiecombinatie ook opzetten als we minimaal 100 aandelen bezitten. We kunnen in dat geval 1 optie kopen en verkopen.

Bezit en rendement

Wij rekenen tot het einde van de looptijd met een conservatief dividend voor 12 kwartalen. Dividend wordt in maart, juni, september en december uitgekeerd. We rekenen op € 0,25 per kwartaal. Totaal geeft het bezit u tot eind 2025 recht op € 3.000,- aan inkomsten.
Dit is een yield van 3,65%. We gaan er overigens wel vanuit dat Shell in de loop van de tijd haar dividend verhoogt. In de berekening blijven we echter conservatief en houden we geen rekening met een progressief dividendbeleid.

Een gedeelte van het aandelenrisico is nu bewust afgedekt. Deze bescherming gaan wij proberen terug te verdienen met het verkopen van 10 call-opties. Hiervoor krijgen wij een namelijk premie.

We verkopen 10 callopties Shell december 2025 met uitoefenprijs € 30,-
Dit levert u € 3,24 per serie (X 100) op: € 3.240,-

De callopties geven ons de verplichting om tot en met eind 2025 de aandelen te verkopen tegen een koers van € 30,-. Dit zal alleen gebeuren wanneer de koers van de aandelen fors boven de € 30,- uitstijgt. Voorlopig hebben we met de opties onze investering verlaagd, terwijl het neerwaarts risico beperkt blijft.

De totale investering is nu de som van:

Aankoop aandelen                                                                                       € 27.395,-.
Betaalde premie putoptie                                                                             – 4.060,-
Ontvangen premie calloptie                                                                    + € 3.240,-
Totaal geïnvesteerd bedrag                                                                                 € 28.215,-

Met de ontvangen premie verlagen we direct het bedrag van de totale investering. We financieren hiermee grotendeels onze opgezette verzekering tegen een onverwachte koersdaling die we met de putopties hebben gerealiseerd.

Het verkopen van de callopties heeft wel tot gevolg dat wanneer de koers van het aandeel Shell boven de € 30,- stijgt, we kans maken om de aandelen te moeten leveren tegen een koers van € 30,- per aandeel. Dat is niet heel vervelend. Want, als we voorzichtigheidshalve geen enkele rekening houden met de ontvangst van dividend, dan hebben we een rendement van € 30.000,- minus de totale investering van € 28.215,- = € 1.785,- ofwel 6,33%.

Maximaal rendement op Shell

Een derde scenario is dat de koers van het aandeel Shell pas aan het einde van de looptijd boven de € 30,- noteert. We dienen de aandelen te leveren wanneer deze worden opgevraagd. Dit is ook geen probleem, want het uitzitten van de spreekwoordelijke rit levert maar liefst 12 kwartalen dividend op. Nogmaals, we gaan uit van een conservatieve prognose van een kwartje per kwartaal aan dividend.

Het rendement op de investering wordt in dit geval:

Totaalopbrengst gedwongen verkoop 1000 aandelen Shell                                            € 30.000,-
Totaal te ontvangen dividend                                                                                                  + 3.000,-
Totaal geïnvesteerd bedrag                                                                                                     – 28.215,-
Maximale winst op de investering                                                                                              € 4.785,- (16,96%)

Dit meest positieve scenario levert een winst van maar liefst 16,96% op! En dat terwijl de risico’s beperkt blijven.

Tussentijds opgevraagd worden

Een vierde scenario is ook mogelijk. Hierbij worden de aandelen tussentijds opgevraagd en/of maken wij eventueel zelf gebruik van het recht om te verkopen. We kunnen echter niet direct aangeven hoeveel dividend er op dat mogelijke theoretische moment is ontvangen. Hoe dan ook, het is voordeliger dan scenario 1 en minder voordelig dan scenario 3. Ook dit geeft niet. We kunnen op dat moment bekijken of we tegen de dan geldende koersen de constructie wensen op te zetten.

Actief vermogensbeheer

Tot slot mag u ervan uitgaan dat uw vermogensbeheerder het koersverloop van het aandeel Shell én de hoogte van de optiepremies nauwgezet in de gaten houdt. Dit betekent dat er tussentijds opties kunnen worden verkocht of teruggekocht, waardoor een extra koersrendement op de opties kan worden gerealiseerd. Dit mag u verwachten van een actieve vermogensbeheerder.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Stel hem gerust.

Mail Peter

Wilt u op de hoogte blijven?
Wij delen onze kennis graag! Schrijf u in.

Schrijf u in

Meer artikelen

 • Vergroent Shell voldoende?
  Door Peter Cordes / 21-03-2023

  Vergroent Shell wel voldoende?

  Momenteel is het allesbehalve rustig bij Shell. Sinds kort is de onderneming verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk en is [...]

  LEES
 • Beleggen in value aandelen met een groen etiket
  Door Peter Cordes / 07-03-2023

  Beleggen in value aandelen met een groen etiket

  Beleggen in value aandelen met een groen etiket De gestegen rente zorgt ervoor dat beleggers aandelen steeds kritischer op [...]

  LEES
 • De grote terugkeer naar de obligatiemarkten
  Door Peter Cordes / 27-02-2023

  De grote terugkeer naar de obligatiemarkten

  De huizenmarkt schudt eind 2022 even op haar grondvesten. De rente stijgt. En snel! Een portefeuille met veel obligaties [...]

  LEES
Naar overzicht