20 december 2023

Consolidatie na snelle stijging AEX-index

De vaart zit er behoorlijk in. Sinds het dieptepunt van eind oktober zijn de aandelenmarkten zonder adempauze terug bij de toppen van deze zomer. Zo is ook de AEX-index bezig aan een heuse eindejaarsrally. De Nederlandse beursgraadmeter is van een bodem van net iets boven de 710 punten in één stuk doorgestegen naar 797 punten (ruim 11%)! Dat vraagt om bezinning op de uitstaande posities. 

Krijgen beleggers hoogtevrees? 

Denderen de beurzen gewoon door of krijgen beleggers hoogtevrees? Een dergelijke stijging in kort tijdbestek vraagt in ieder geval om bezinning op uitstaande posities. Wat kunnen we doen om deze snelle winst enigszins te verzilveren, zonder de kansen uit het oog te verliezen?  

Historische rentestappen 

De reden van de stijging van aandelenbeurzen is voor iedereen duidelijk. De abrupte daling van de kapitaalmarktrente zorgt voor ontspanning bij aandelenbeleggers. Er waren namelijk best wat zorgen bij beleggers in aandelen. Centrale Banken hebben dit jaar historische stappen gezet met het verhogen van de beleidsrente om zodoende de inflatie te beteugelen. Nu de inflatie lijkt af te nemen, is de verwachting dat Centrale Banken in 2024 stappen gaan zetten naar een verlaging van de beleidsrente. Koren op de molen van beleggers in aandelen. Zo was er na de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) vooral opluchting op de beurzen. 

De kritische belegger  

De kritische belegger vraagt zich echter af waarom Powell nu een daling van de beleidsrente aankondigt. Heeft dit te maken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024? Is het omdat de inflatie dalende is en momenteel net richting de gewenste 2% tendeert? Of komt het omdat marktkenners een recessie willen voorkomen?  

Missie geslaagd  

Sommige media reppen over de toename van politieke druk op de Fed in het belangrijke verkiezingsjaar. Daar zijn echter geen directe bewijzen voor. Nee, we denken dat redenen om de rente weer te verlagen meer liggen bij economische indicatoren. De inflatie was een van de meest belangrijke redenen van Centrale Banken om verkrappende maatregelen te nemen. Aanvankelijk leek dit een lastige opgave omdat de arbeidsmarkt er nog altijd zeer sterk bijligt.
Looninflatie is een belangrijke component, omdat een groot gedeelte van de kostprijs bestaat uit arbeid. We kunnen nu stellen dat inflatiebeteugeling zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone lijkt te lukken. Op beide continenten neemt de koortsachtige prijsstijging nu snel af. ‘Missie geslaagd’, kunnen we stellen. Het verkrappen van de geldhoeveelheid (monetary tightening) werkt. 

Doorslaan naar deflatie  

Dit mag echter in geen geval doorslaan naar deflatie! Waarom moeten we daar bang voor zijn? De snelle verkrapping van de geldhoeveel remt de economische groei af. In de Verenigde Staten wordt een zeer magere groei van 0,9% verwacht. Voor de Eurozone ligt de verwachting op 0,8%. En dan moet u weten dat de inflatie nog boven de gewenste 2,0% ligt. Dit is niet een heel rooskleurig scenario en dan moet er ook niet nog iets onvoorziens gebeuren in 2024.   

Obligaties zeer interessante beleggingscategorie  

Economische indicatoren bevestigen economische zwakte voor het komende jaar. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, voorzien we daarom vooral volatiliteit (beweeglijkheid) in de markten. Dat betekent dat er kansen zijn, maar ook dat risico’s op de loer liggen. Reden genoeg om nog eens goed te kijken naar de verdeling van beleggingscategorieën. Bij Bustelberg zijn we positiever geworden op obligaties. Een hogere rente in combinatie met het vooruitzicht op koersstijgingen maken obligaties weer tot een zeer interessante beleggingscategorie. We verhogen onze visie van ‘Onderwegen’ naar ‘Neutraal’. 

Nadruk op kwaliteit  

Daarnaast is het belangrijk om de aandelenportefeuille ‘toekomstklaar’ te maken. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit, stabiliteit en het beperken van korte termijn risico. Daarom achten wij het verstandig om dit moment aan te grijpen om de winst op de aandelenmarkten voor een klein gedeelte te verzilveren. Dat betekent helaas ook dat je in sommige gevallen verlieslijdende beleggingen die minder kansrijk zijn af moet stoten. Nu de AEX-index in korte tijd met ruim 11% is gestegen, kan dit wel eens een goed moment zijn.  

Minder cyclisch 

Daarnaast willen we in 2024 inzetten op ondernemingen die minder cyclisch zijn. Onze voorkeur gaat uit naar sterke marktleiders die geselecteerd zijn op hun fundamentele winstkracht. De verwachting is dat dit soort aandelen minder afhankelijk is van bewegingen in rente en economische indicatoren. Als we naar sectoren kijken, dan zien wij beleggingskansen nog steeds vooral in Informatietechnologie en Communicatie Dienstverlening. Naast een sterk fundament en groeikracht, zijn deze sectoren bij uitstek in staat om te profiteren van een daling van de rente. 

Heeft u vragen over de consequenties die dit heeft in uw beleggingsportefeuille, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Bustelberg. Dat kan via info@bustelberg.nl of 076 565 52 62.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Stel hem gerust.

Mail Peter

Wilt u op de hoogte blijven?
Wij delen onze kennis graag! Schrijf u in.

Schrijf u in