27 maart 2023

Podcast: obligatiebeleggers ruiken hun kans

De belangrijkste onderwerpen van deze aflevering:

In deze stockpod ‘Over beleggen gesproken’ beantwoorden we veel vragen over inflatie, rente en beleggingen in obligaties. Biedt de gestegen rente kansen voor beleggers in obligaties. Obligatiebeleggers ruiken hun kans. Hoe ga je om met je huidige beleggingsportefeuille en welke obligaties kun je nog of zou je moeten kopen?

We bespreken in deze podcast de vraag: “Waar kun je doen met de gestegen rente?” We gaan kort in op twee aspecten waar je als obligatiebelegger op moet letten.

De belegger dient wel actief te zijn. Dat is misschien wat vreemd, want in de regel zijn beleggers in obligaties juist niet actief. Werken aan de kwaliteit en looptijd kan veel erger voorkomen en biedt zicht op rendement met minder risico.

Bustelberg Podcasts

Schrikbarend slecht jaar

Een schrikbarend slecht jaar voor beleggers in obligaties. Zo gaat 2022 de boeken in. Verliezen van 12% tot 20% voor keurige, kredietwaardige obligaties is toch wel iets om over de oren te krabben. Dat doen we dit keer met Fred van Deijck, directeur beleggingen bij Bustelberg Vermogensbeheer in gesprek met Peter Cordes van Bustelberg.

In rap tempo

Fred van Deijck meent dat de reden van de daling is ingegeven door een hele snelle en sterke stijging van de rente. De rentestijging is veroorzaakt door een omslag van het beleid van de centrale banken. Deze hebben in rap tempo het verkrappingsmechanisme aangezet. Met zevenmijlslaarzen is de Federal Reserve (Fed) of de Amerikaanse Centrale bank gaan verkrappen. In een ongekend hoog tempo is de beleidsrente omhoog gegaan. Ook de andere Centrale banken in de wereld zijn gaan verkrappen. Mevrouw Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB) is wat minder snel gaan verkrappen, maar zij volgt per definitie de Fed.

Stijging van de inflatie

Waarom hebben de bankiers dit gedaan? Van Deijck hierover: ”Centrale banken zijn verrast door de hele snelle stijging van de inflatie. We kunnen stellen dat ze iets te laat hebben gereageerd en juist daardoor in korte tijd heel snel moesten gaan verhogen.”

Oorlog in Oekraïne

En dat zijn we niet gewend. “Centrale banken dienen immers rust uit te stralen. We verwachten vooral duidelijk over beleid. Ze geven richting aan een goed geleid financieel systeem en een hanteren een juist beleid omtrent de geldhoeveelheid die passend is bij de staat van de economie”, stelt Peter Cordes pijnlijk vast. “En dat is het verrassende. De economie draait momenteel juist heel erg goed. Veel beter dan we verwachtten in deze politieke situatie verwachten. Misschien is de oorlog in Oekraïne ook de reden geweest waarom centrale banken gewacht hebben met het verhogen van de rente. En nu zijn ze verrast en moeten in rap tempo op hun schreden terugkeren”, beaamt Fred van Deijck.

Blijven zitten of niet?

Het resultaat is bekend. Wie in obligaties belegd heeft hierdoor een slecht jaar achter de rug. Moet je dan blijven zitten of moet je iets doen? Volgens Fred van Deijck is het raadzaam om eerst goed te kijken naar kwaliteit en samenstelling van de portefeuille. Aan de ene kant geldt; wie nu instapt, stapt in op een aantrekkelijke yield. Waarom? De obligatiekoersen zijn gezakt en zullen richting de einddatum in koers stijgen. Een obligatie wordt meestal uitgegeven op 100% én loopt op de einddatum ook af op 100%. Wanneer de rente stijgt, dan daalt de koers vaak onder de 100%. Op deze lagere koers is er dus koersrendement te behalen. Voor de bestaande belegger kan ‘lekker blijven zitten’ ook een overweging zijn.

Dit gaat volgens Fred van Deijck niet altijd op. De rente en inflatie zijn snel en sterk gestegen. Vraag jezelf af wat de toekomstige rente in de komende 5 of 10 jaar gaat worden. Kijk naast naar kwaliteit vooral naar de looptijd van je obligaties.

Bij Bustelberg letten we daarbij vooral op de yieldcurve. Dat is de lijn die aangeeft welk percentage rendement je krijgt bij welke looptijd. Juist aan de korte kant (looptijden van 1 tot 2 jaar) krijgt een belegger een vergoeding die momenteel veel hoger is dan obligaties met een langere looptijd. Een bijkomende voordeel van korte looptijden is dat het risico lager is door een kleinere renteafhankelijkheid

Invloed op de rentestanden

Hoe komt het dat rente op de korte termijn hoger is? De eerste reden heeft te maken met de krachtige economische activiteit. Het gaat goed met de economie. Een tweede reden is dat een Centrale bank meer invloed op de rentestanden voor kortlopende gelden .Dit betreft spaargeld en deposito’s met een korte looptijd. Deze worden meer beïnvloed door de beleidsrente.

Vraag en aanbod

Bij de langjarige rente vanaf 5 of 10 jaar of langer gelden andere wetten. Rente op langjarig schuldpapier is relatief lager omdat de yield meer een gevolg is van vraag en aanbod. De markt verwacht dat de inflatie in de komende jaren minder hoog zal zijn. En daarom eist de belegger een lagere vergoeding op obligaties voor de langere termijn. Een belegger in obligaties wil immers gecompenseerd worden voor de inflatie op lange termijn. Van Deijck verwacht daarom ook dat in 2023 de inflatie afkoelt.

Onze conclusie is dat aan lange looptijden weinig valt te verdienen en risico’s groter zijn. Een actief beleid is daarom gewenst. Beleggers in obligaties zijn over het algemeen niet actief. Bij Bustelberg hebben we de langere looptijden verkort. Tevens hebben we gezocht naar kortlopende obligaties met een hogere rentevergoeding. Deze zijn in de Verenigde Staten ruimschoots voorhanden. Een voorbeeld hiervan is de ladderobligatie of bulletshares van Invesco met een looptijd van 1 tot 2 jaar. Eerder al schreven wij hier dit artikel over. Tot slot zijn er ook voor de duurzame belegger aantrekkelijke obligaties te vinden. Je moet er wel wat zoekwerk voor verrichten. Dat doen we bij Bustelberg graag.

Visie op inflatie

Wanneer het om het tempo van de renteverhogingen gaat, dan zien we de ECB iets voorzichtiger opereren. Volgens Van Deijck Is dit het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Iedereen stond op het verkeerde been. Dat erkent ook Fred van Deijck. De oorlog zet druk op de economie in de eurozone en op het beleid van de ECB.

Het lijkt er nu op dat we in iets rustiger vaarwater terecht komen. De inflatie gaat omlaag, maar is momenteel ‘sticky’. Voorlopig zal een afkoeling langer op zich laten wachten. Je kunt wel een mening hebben, maar bij het inrichten van een portefeuille is het altijd goed om ervan uit te gaan dat je geen gelijk hebt. Je wilt tenslotte risico’s beperken.

Om meerdere reden

Goed nieuws; er is weer rente. Aan de rentekant valt er daarom weer wat te verdienen. Fred is blij. Om meerdere reden. Allereerst is de gekkigheid van de lage rente voorbij. Ten tweede is het belangrijk dat je weer wordt beloond voor je spaargeld. Ten derde hoeft een belegger geen gekke dingen te doen om rendement te maken. Ten vierde zorgt een hogere rente er ook voor beschikbaarheid van investeringen bij bedrijven omdat er rente is op spaargeld. Dat stemt Fred van Deijck positief.

Wat is in jouw situatie nu de beste strategie? Stel je vraag via info@bustelberg.nl of bel met ons team 076-5655262. Dit kan ook als je zit met een overweging waar je niet uitkomt. Wat is in mijn situatie de juiste strategie. Dat betekent ook dat u uw beleggingsprofiel kunt voorzien van een update. Heb je zelf een vraag die wij in een podcast kunnen beantwoorden? Laat het weten via info@bustelberg.nl .

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Stel hem gerust.

Wilt u op de hoogte blijven?
Wij delen onze kennis graag! Schrijf u in.